Mistä direktiivissä on kyse?

Some-jättien vastuut lisääntyvät, mutta ovatko internet-jätit valmiita kantamaan vastuun?

Direktiivi punttien tasaamiseksi

EU säätää uutta tekijänoikeusdirektiiviä. Direktiivi on aiheuttanut paljon kohua, koska se näyttää luovan internetissä toimiville palveluntarjoajille uusia vastuita ja niiden myötä vaikuttavan merkittävästi myös yksityisiin netinkäyttäjiin. Uuden sääntelyn vastustajat pelkäävät direktiivin johtavan siihen, että osa palveluntarjoajista vetäytyy mielummin EU:n markkinoilta kokonaan kuin ottaa uudet vastuut kantaakseen.

Tausta

Yhä useammin erilaisten teosten pääasiallinen levityspaikka on netti. Sanomalehdet julkaisevat paperilehden lisäksi digiversiota, elokuvat ovat saatavilla suoratoistopalveluissa, kuten Netflixissä ja kuluttajat kuuntelevat musiikkia nettipalveluista, kuten YouTubesta. Myös internetin käyttäjät itse lataavat jatkuvasti valtavat määrät sisältöä internetiin kuten esimerkiksi videopätkiä YouTubeen tai uutiskatkelmia Facebookiin.

Palvelut, joihin käyttäjät sisältöä jakavat, eivät tähän mennessä ole olleet vastuussa siitä, mikäli käyttäjät ovat ilman lupaa jakaneet myös tekijänoikeudella suojattua aineistoa palvelun kautta.

Sisältöä tuottavat yhtiöt, kuten elokuva- ja levy-yhtiöt sekä lehtikustantajat ovat kokeneet, että ne eivät ole saaneet osaansa siitä, että internetissä toimivat palvelut ovat päässeet hyötymään niiden tuotoksista. Yhtiöt ovat kokeneet lisenssineuvottelut nettipalveluntarjoajien kanssa hankaliksi. Uusi tekijänoikeusdirektiivi on EU:n vastaus näihin haasteisiin.

Mihin direktiivi tähtää?

Yksi direktiivin tärkeimmistä tarkoituksista on tulonjako nettipalveluiden tarjoajilta niille, jotka ovat tuottaneet sisällön, jota nettipalvelut tai niiden käyttäjät julkaisevat. Direktiivin tarkoituksena on myös parantaa tekijänoikeudella suojatun aineiston markkinoiden toimivuutta. EU-lainsäätäjät ovat perustelleet direktiivin myös parantavan kuluttajien mahdollisuuksia saada käyttöönsä sisältöä internetistä.

Tähän mennessä EU:ssa kantana on ollut, että palveluntarjoajat eivät joudu kantamaan vastuuta siitä, mikäli käyttäjät lataavat niiden sivuille tekijänoikeutta loukkaavaa sisältöä. Direktiivi näyttää muuttavan tätä ja luo vastuun niille palveluntarjoajille, joiden palveluihin käyttäjät lataavat sisältöä. Direktiiviehdotus vaikuttaa myös urheilutapahtumissa, kuten esimerkiksi jalkapallopelissä kuvatun aineiston jakamiseen internetissä sekä tiedonlouhinnan mahdollisuuksiin, mikä vaikuttaa muun muassa tekoälyn kehitykseen.

Se, että kyseessä on nimenomaan direktiiviehdotus, tarkoittaa, että sen tarkoituksena on yhtenäistää tekijänoikeuslakeja EU-maissa. Direktiivi velvoittaa jäsenmaat säätämään lakeja, joilla direktiivin vaikutukset saadaan aikaan - Se, miten kukin EU-jäsenvaltio tämän tekee, on kunkin valtion itse päätettävissä.

Tähän mennessä EU on säätelyssä seurannut kansainvälisiä tekijänoikeussopimuksia. Tämä on tarkoittanut, että EU-maissa säätely on pääkohdiltaan vastannut esimerkiksi Yhdysvaltojen tilannetta. Nyt EU on säätämässä tekijänoikeutta joka ei perustu kansainvälisiin sopimuksiin ja poikkeaa muiden maiden säätelystä. Riskinä on, että EU-kansalaisten internet ja sen palvelut eroavat muista länsimaista tulevaisuudessa merkittävästi.

Kiistanalaisimmat artiklat

Artikla 3 - Tiedonlouhinta
Vain tutkimusorganisaatiot (lähinnä yliopistot) saavat harjoittaa tiedonlouhintaa - vaikeuttaisi tekoälyn kaupallista kehitystä merkittävästi.

Artikla 11 - "Linkkivero"
Uutisia koostaville palveluille velvollisuus maksaa lisenssimaksuja lehtikustantajille. Some-palveluille velvollisuus maksaa snippetien näyttämisestä.

Artikla 12a - Urheilutapahtumien järjestäjien suoja
Urheilutapahtumien järjestäjien yksinoikeus järjestämänsä tapahtuman kuvaamiseen ja esittämiseen.

Artikla 13 - "Filternet" ja vastuun siirto alustoille
Nettisivustoille vastuu käyttäjien niille lataamista sisällöistä ja niiden mahdollisista tekijänoikeusloukkauksista.


Direktiivin valmistelu on kestänyt vuosia

Tekijänoikeusdirektiivin säätämiseen osallistuu kolme tahoa, Euroopan parlamentti, EU:n komissio sekä Euroopan unionin neuvosto. EU:n komissio edustaa lainsäädäntömenettelyssä EU:ta. Parlamentti edustaa EU:n kansalaisia ja Euroopan unionin neuvosto jäsenvaltioita.

Komissio antoi ensimmäisen ehdotuksen direktiivin sisällöstä syksyllä 2016. Heinäkuussa 2018 parlamentti hylkäsi ehdotuksen, mutta päätti palauttaa sen valmisteluun.

Parlamentti teki muutoksia komission ehdotukseen, jonka seurauksena syntyi parlamentin hyväksymä uusi ehdotus syyskuussa 2018.

Nyt parlamentti, komissio ja neuvosto käyvät niin kutsuttuja trilogi-neuvotteluita direktiivistä ja hiovat sen sisältöä valmiiksi. Trilogin ennakoidaan tekevän päätöksen direktiivin lopullisista sanamuodoista vuoden 2019 alkupuolella.

Direktiivi on koko sen valmistelun ajan kohdannut suurta vastustusta paitsi internetissä palveluita tarjoavilta yrityksiltä, myös suurilta määriltä yksityishenkilöitä.

Direktiiviä kannattaneet ovat puolustaneet sitä muun muassa sillä, että tekijöiden on saatava reilu korvaus tekemästään työstä. Tähän direktiiviä vastustaneet ovat vastanneet, että tosiasiassa direktiivi ei luo oikeuksia tekijöille vaan ainoastaan tekijöiden taustalla toimiville yrityksille, kuten elokuvatuotanto- ja levy-yhtiöille. Myös muun muassa kirjailijat ovat kokeneet, että direktiivi palvelee ennemminkin kustantajia kuin kirjailijoita itseään.

Stoppi tekoälyn kehitykselle?

Tekoälyä koulutetaan usein tekijänoikeuden suojaamalla materiaalilla, kuten kuvilla, videoilla tai tekstillä. Tähän liittyvät pelisäännöt ovat olleet EU:ssa epäselvät, ja nyt niitä selkiytetään. Ongelma on, että kaupalliset toimijat, kuten tekoälyä kehittävät eurooppalaiset yritykset uhkaavat jäädä nuolemaan näppejään.
Lue lisää

Linkkivero someen

Artikla rajoittaa vapaata internetiä. Uutisiin linkkaaminen somessa vaikeutuu tai siitä tulee käytännössä mahdotonta. Myös koostesivut uutisista uhkaavat kadota tai muuttua maksullisiksi.

Artiklan 11 kaltaista lakia on jo kokeiltu Espanjassa. Tulos oli, että Google News lopetti siellä toimintansa ja etenkin pienet lehtikustantajat kärsivät, kun kävijämäärät myös niiden omilla sivuilla laskivat. Voiko näin käydä koko Euroopassa?
Lue lisää

Sporttikielto kuvaamiselle

Saatko enää kuvata urheilutapahtumissa? Et välttämättä. Katsojat eivät voisi enää kuvata stadionilla ja muissa urheilutapahtumissa ja jakaa kuviaan somessa, mikäli EU:n suunnitelmat toteutuvat. Mikä vielä pahempaa, tämä kielto ulottuisi myös juniori- ja amatööriurheiluun. Kielto ei tee eroa Mestareiden Liigan ja Hesa-cupin välillä.
Lue lisää

Filternet & vastuu alustoille

Latasitko videon YouTubeen? EU kaavailee, että tulevaisuudessa et ole enää itse vastuussa mahdollisesta tekijänoikeuden loukkauksesta, kun vastuu siirretään sinulta YouTubelle.

Haluatko käyttää YouTubea jatkossakin? Huonompi juttu, sillä vastuun painama YouTube voi olla pakotettu sulkemaan Euroopassa. Vai voiko?
Lue lisää

Yhdessä voimme vielä pelastaa koko internetin

Netti mahdollistaa kulttuurin renessanssin. Netin parhaimmat jutut perustuvat yhteisön tuottamaan sisältöön ja alustoihin, joilla sisällöstä voi nauttia.

Yhteistyössä: